Att jaga fåglar

Jakt på skogsfågel

När man jagar skogsfågel använder man ofta hund. En stående fågelhund, eller en skällande fågelhund är ofta vanligast. När hundföraren inte ska skrämma hunden när denne jagar i skogen används en skällande hund. En bra fågelhund kan distrahera en fågel så att den inte sätter sig i ett träd och gör den oskjutbar för jägaren

Ripjakt

Under hösten bedrivs ripjakt för det mesta som smygjakt, eller som jakt med hund. Under vinter har man dock fjällripa med snöskor eller skidor. Detta sker för det mesta på sluttningar eller toppar där all snö har blåst bort. Det är här fjällriporna finner mat.

Jakt på sjöfågel

När man ska jaga sjöfågel varierar de olika jaktformerna. För det första varierar de mellan arter som gäss och änder. Mellan våtmarker, ytterskärgård och stubbåkrar skiljer sig också de olika metoderna.

Jakt på olika kråkfåglar

När man talar om kråkjakt tänker på många på jakt med bulvaner under våren. Denna jakt sker under perioden strax innan häckningen och då är kråkorna mycket aggressiva mot rovdjur och andra fåglar. En bulvan som ser ut som en uv, eller ett gammalt rävskinn är med andra ord något de gärna slåss med. Man kan ofta se fåglarna cirka över den bulvan man använder, ofta skriker de högt och ibland dyker de ner mot fågeln i form av ett skenanfall. Man kan också använda en lockpipa för att få fåglarnas uppmärksamhet.

Jakt på duvor

I Sverige finns fyra arter av duvor, men inte alla får jagas. Arterna är ringduva, skogsduva, turkduva och tamduva. Den enda duv-art som jagas i Sverige är ringduvan. Skogsduvan är rent av fridlyst. När man jagar duvor är det vanligast att man håller till på de åkrar där duvorna ofta dyker upp i flock. Eftersom att duvor kan ha ungar kvar i boet bör man inte jaga enskilda duvor förrän i början av september.