Att jaga hare

När man jagar hare använder man nästan bara så kallade drivande hundar. När det gäller hundrasen stövare är den specifikt framavlad för att jaga rävar och harar och det är av den anledning jägare som gillar just dessa jakter och ofta har just dessa typer av hundar. Man kan dock inte komma ifrån att det också går att skapa utmärkta har hundar också av andra hundraser.

Det gäller att hunden verkligen koncentrerar sig på sin uppgift eftersom att haren är känd för att försöka lura alla sina förföljare. Detta gör den genom att den springer längst en väg. Ibland kan de också göra så kallade avhopp. Då springer haren tillbaka i de egna spåren. Haren tar sedan ett stort hopp, som kan vara flera meter långt, i sidled. När haren har gjort ett sådant avhopp måste hunden försöka få upp spåret igen. Hunden måste då gå i ring runt hela området, för att kunna finna det ställe där haren hoppat ut igen.

Det finns flera sätt att jaga hare på. Ett av dem är att man helt enkelt skjuter haren på ett uppsprång. För att detta ska gå måste det ha snöat dagen innan, men under natten ska snöfallet ha slutat. Jägaren ser sedan ett spår när denne kommer ut i gryningen och detta spår följer sedan jägaren. Här måste denne reda ut harens avhopp med mera själv. När en jägare tror att denne närmar sig harens så kallade dagliga, gör denne sig redo att kunna avlossa ett skott snabbt. Vapnet ska dock vara säkrat. Jägaren går sedan framåt långsamt. När jägaren kommer nära nog kommer haren springa upp för att försöka fly. Då får jägaren chans att skjuta.

Man kan också jaga genom klappjakt. I detta fall går flera jägare på ett led. Mellan sig har de ungefär 10 meter. Under gången klappar jägarna och gör rop så att hararna ska springa upp ur sina legor. Det ger skyttarna skottchans.