Hur jagar man rådjur?

Det finns två huvudsakliga sätt att jaga rådjur på. Under hösten jagar man ofta med hund och under sensommaren bedrivs så kallad pürch. Ibland kan man också jaga med hjälp av en drevkedja.

Pürch

Detta är egentligen en jakt där jägaren smyger sig fram med ett kulgevär. I dagligt tal räknar man dock jakt från en speciell plats, eller en jakt där man kombinerar stillasittande och smygande jakt till pürchjakt.

Jakt med hundar

När man jagar rådjur med hund kan man antingen använda stötande eller drivande hundar. Om man väljer en drivande hund måste man se till att man har en långsam ras, till exempel en tax. Denna hund måste springa efter rådjuret och skälla. Detta ska pågå i minst fem minuter, och detta för att jägare ska hinna placera sig och få en skottchans där denne tror att viltet kommer att springa förbi. Om man istället väljer en stötande hund bör den främst användas i områden där inte lika mycket vilt finns. Denna typ av hund förföljer rådjuret en bit, sedan återvänder den till området och söker upp ett nytt djur. Detta skapar skottchanser för jägarna.

När djuret drivs fram av en hund och sedan vänder tillbaka kallas det för att djuret buktar. Man vill gärna att ett drivet djur ska bukta ofta. Detta eftersom att djuret då håller sig på ett område där jägaren kan skjuta eller observera djuret. En kortbent och långsam hund gör att djuret känner sig tryggt, och då kommer det att bukta oftare.

Vissa jakthundar måste vara helt rådjursrena. Det betyder att de inte ska spåra, stöta, driva eller ens visa intresse för rådjuren. Om man använder en lös hund i jakt när rådjur inte är tillåtet att jaga måste man se till att just den hunden är helt rådjursren och inte börjar jaga rådjuren.