Jakt på grävling

När det gäller jakt på grävling finns det flera metoder att använda. Många väljer att fånga grävlingen i fälla, och sedan avliva den i fällan. Andra vakar vid åkrar eller liknande under sena kvällar och nätter, medan andra väljer att jaga med jakthundar av olika sort. När man jagar grävling med en fälla kan denna betas med flera olika saker. Slaktavfall, fisk, eller söta saker som honung eller sirap kan användas. Detta brukar ofta locka grävlingen på ett effektivt sätt.

Om man istället vill jaga grävling med vaktlag ställer man sig som jägare där man tror att grävlingen kommer att dyka upp. En bra placering kan vara vid grytet. Grävlingen lämnar ofta detta under den tidiga kvällen. Som jägare kan man också väta vid en viltstig eller annat välbesökt område där det finns mycket mat som grävlingen kan äta.

När man jagar grävling med hund är det allra vanligast att använda en ställande hund, och denna är ofta en jaktspets. Oavsett vilken sorts hund man väljer måste hunden visa intresse för olika typer av rovvilt. Den bör inte vara rätt, men inte heller för tuff. Man måste se till att hunden har ett så litet intresse som möjligt av klövvilt och harar. Det är först då jakten blir effektiv. Under augusti till oktober är denna jakt som mest framgångsrik. Efter dessa månader blir grävlingen allt mindre aktiv under natten och då blir det också svårare att finna den.

Om man istället väljer att använda sig av en grythund när man jagar grävling fungerar denna hund som en ställande hund, men den jobbar under marken. Hundens uppgift är att finna rovviltet och sedan markera denna plats. Många jakthundsraser innehåller individer som fungerar bra just för denna uppgift. Tysk jaktterrier, tax samt brittiska terrierraser är ofta mycket väl lämpade just för jakt i gryt.